Любопитно за рибите

Риболов и всичко за него, научете повече за рибите.

Изследвания за Атлантическия океан

САЩ, Канада и Европейския съюз обединяват сили за изследванията на Атлантическия океан. Трите мощни партньора ще сключат споразумение, в което с общи усилия ще направят наблюдения на океана. Целта на споразумението е да насърчи използване на ресурсите на Атлантическия океан. Наред с това работата ще предприеме изследване и взаимодействието за Атлантическия и Северния ледовит океан, а всичко ще е насочено, най-силно към изследване изменението на климата. Страните на ЕС инвестират 2 млрд. евро на година за морски изследвания и мореплавания. ПО време на конференция в Голуей на Ирландския морски институт, бива подписано „Изявлението от Голуей относно сътрудничеството във връзка с Атлантическия океан“.

Според участниците в споразумението и начело с европейския комисар по въпроси свързани с научни изследвания и иновации, Атлантическия океан е неизползван капацитет в една голяма част от площта си. Много неща се изговарят по този въпрос дори в отношение познанията ни за Марс и Луната, отколкото за Атлантическото океанско дъно. Чрез този изследователски съюз се очаква да се допринесе с посрещане на предизвикателства от типа на изменение на климат, сигурност и др.

По отношение на въпроси засягащи морско дело и рибарство ще се разглежда всичко, независимо, че инициативата е предимно за петте страни на ЕС. Познанията за Атлантическия океан, ще са от полза за всички страни не само за участващите в споразумението.

Освен всичко споразумението обещава, че научните изследвания за Атлантическия океан ще са по-ефективни при координирането им на трансатлантическо ниво. Към дадени сфери за сътрудничество се включват още:

Наблюдения на океана;

Изчисления на соленост на водата, киселинност, температура;

Управление с устойчива насока за океанският ресурс;

Координация на инфраструктурата и оперативна съвместимост;

Картографиране на морско дъно;

Мобилност на изследователи;

Определяне на бъдещи приоритети за научни изследвания.

Вход