Любопитно за рибите

Риболов и всичко за него, научете повече за рибите.

Риби

Какво е риболова?! За едни хоби, страст, релакс, увлечение, а за онези, които не са съвсем на ясно, риболова може да е истинско състезание, скука и т.н. Разбира се ако не разбирате нищо от техники за риболов и нямате понятия от тактики за риболов винаги ще темите за такъми, екипировка за риба и т.н. ще са ви табу. Много хора, биха казали, че риболова е скучен, защото представата да стоят цял ден с въдица в ръка около язовир и при това ако не са професионалисти си е истинска „мъка“. За професионалиста рибар, обаче процесът на риболов е интересен, а когато денят е възнаграден с риба не само улов, то момента е незаменим. Опитните рибари знаят, че за да е успешен риболова трябва да напуснат дома си рано. Но какво всъщност е риболова. Едни обичат да се усамотят и далеч, от шума на големия град да се потопят сред природната картина,…
Много рибари смятат, че за да е сполучлив улова на риба трябва водоема да не е пренаселен. В случаи, че мястото за риболов позволява да се замята въдицата, без опасения да си пречим с някого другиго, то значи сме улучили подходящото място. Дали обаче тези моменти са по-удачния вариант, когато водоема е непознат и се носи слава, че е обитаван от хищници. Може да се окаже нож с две остриета или като улова на риба в зимния сезон и на лед. Ако няма кой да ти подаде ръка, когато паднеш в неволно във водата, докато правиш дупката, то всичко губи смисъл. Така неотдавна в американски вестник за риболов беше съобщено за жена, която отива за риболовен излети в Южно калифорнийски канал. След залавяне на парче риба на въдицата, тя прибира макарата, но изпод водните недра излиза акула, която със зейнала паст се насочва право към рибата, наподобяваща стръв на въдицата…
Многообразието на водния свят ни отвежда към един не до там познат вид – риба Грухти. Тя обитава водите на океана, но не е подходящ вид нито за риболов, нито за ядене. На размери достига доста завидни такива, среща се по тропически и умерените води. На големина може да достигне до 3 метра и тежест в порядъка на 1200 кг. Дори уловена само заради вида си, тя буди силен възторг и удивление в рибарите. Риба Грухти носи още наречието Луна. Тя издава странни звуци наподобяващи грухтене, от, където се проявява и името й. Най-големият екземпляр е уловен през 1908 г. в Сидни и е била с тегло от 2 235 кг, достигаща дължина от 4.26 м. На външен вид рибата Грухти е като балон, има кръгла и огромна форма, с ветрилоподобна опашка. Другото й наречие Луна, идва от визията й в профил, която прилича на луна в пълнолуние. По тялото…
Коя е най-отровната риба и в какво се изразяват нейните действия спрямо околната среда. За най-отровна риба е смятана Фуги. Тя не е голяма на размери риба, но вида й е достатъчно отблъскващ. Добре е за рибарите и да е известно, че ако уловят риба фугу, то консумацията й не е забранена, нито вредна, въпреки, че е квалифицирана за най-отровната риба на планетата. По тялото фугу има ядливи части, но е добре да се знае, че повечето й органи са отровни, а самата отрова е наречена Тетродоксин. Тя се смята за изключително силна и нейното действие се равнява на 1250 пъти над това на цианида. Според японците, чието приготвяне на фугу е специалитет, твърдят, че само един грам от отровата на водното същество е способна да убие човек. Не са малко и страшните случаи за десетки хора в Япония, които почиват, след като хапнали от рибата. Този и други случаи…
Страница 2 от 2

Вход